נמצא ב רשימת הספרים שלנו הוסף למעודפים או שתף


מסודר על פי » הוצאה לאור » לפי » א - ת

שם הספר סדר לפי א' - ת' סדר לפי ת' - א'

שם המחבר סדר לפי א' - ת' סדר לפי ת' - א'

הוצאה לאור סדר לפי א' - ת' סדר לפי ת' - א'

שנת הוצאה סדר לפי הישן ביותר סדר לפי החדש ביותר

תלמוד בבלי מסכת סוטה

מתרגם עדין שטיינזלץ

המכון הישראל לפרסומים תלמודיים

1990

חוקה בהסכמה

מאיר שמגר

המכון הישראלי לדמוקרטיה

2005

השסע היהודי בישראל מאפיינים ואתגרים

רות גביזון

המכון הישראלי לדמוקרטיה

1999

על מהותה וערכה של הדמוקרטיה

הנס קלזן

המכון הישראלי לדמוקרטיה

2005

איפה טעינו

עוזי בנזימן

המכון הישראלי לדמוקרטיה

2007

חיי שנה

הרב עדין אבן ישראל שטיינזלץ

המכון הישראלי לפרסומים תלמודיים

2008

החפירות הארגיאולוגיות ליד הר הבית

בנימין מזר

המכון לארכיאולוגיה של האוניברסיטה העברית

1971

שירים וספורים לילדים

מתתיהו שלם

המכון להווי ומועד

0000

מסעות

יצחק בן-צבי

המכון להוצאה לאור

1960

דיליזאנס לשנים ראשונות

גליה ירדני

המכון להוצאה לאור

1965

יוסי שטרן

יוסי שטרן

המכון להוצאה לאור

1965

תולדות היהודים

בנימין מזר משה דיוויס חיים ה.בן ששון

המכון להוצאה לאור

1964

ירושלים

מיכאל אבי-יונה

המכון להוצאה לאור

1960

החברה היהודית בימי הבית השני

דניאל שוורץ

המכון לחינוך יהודי

0000

רמת הגולן בעת העתיקה

צבי אורי מעוז

המכון לחקר הגולן

1986

בין פטיש הכנסת וסדן המפלגה

צבי הנריק צימרמן

המכון לחקר הכלכלה והחברה בישראל

1994

כח האלף בית

הרב שלמה ברג

המכון לחקר הקבלה

1991

הפתח לחכמת הקבלה חלק ג

ש.פ. ברג

המכון לחקר הקבלה

1990

הפתח לחכמת הקבלה חלק ב

שרגא ברג

המכון לחקר הקבלה

1989

קבלה קשר הכוכבים

ש.פ. ברג

המכון לחקר הקבלה

1988

ברירת השלום ודרך המלחמה

יורם נמרוד

המכון לחקר השלום

2000

עליית מרבד הקסמים

הרב שלום מנצורה

המכון לחקר חכמי תימן

2003

רומנסות ספרדיות

משה גיורא אלימלך

המכון לחקר שירת העם הספרדית יהודית

1979

עצמאות במחתרת

עורך : עזרא ברוך

המכון לחקר תנועת המחתרת בעיראק

2001

דודי

דוד עברי

המכון לחקר תנועת המחתרת בעיראק

2002

עיונים ביהדות זמננו

עורך: גפרי ויגודר

המכון ליהדות זמננו

1984

פרשת הסכסוך הקרקעי בין יהודים לערבים

ז'ק מנו

המכון ללימודים ערביים גבעת חביבה

1980

האמת היחידה 2

המכון למחקר תורני

1998

טניס ופסיכולוגיה

דוד רודי

המכון לפסיכותרפיה אנליטית

1974

אוטומציה תעשייתית

צבי שפרי

המכון לפריון העבודה והייצור

1967

ניתוח דוחות כספיים

יאיר אינגבר

המכון לפריון העבודה והייצור

1992

מילון אנגלי עברי למונחים סטיסטיים

שאול לדני

המכון לפריון העבודה והיצור

1971

מס הכנסה תיאומים בשל אינפלציה

ישראל שטראוס

המכון לשירותי מידע

1991

אפריקה המתעוררת בשיר בסיפור בתצלום באגדה

מיכאל נוי

המכון לתרבות אסיה ואפריקה

0000

תכי רקמה

גילה מדר

המכללה האזורית תל חי

0000

המחקר האיכותני בחקר החינוך

אהרן שי ויהודה בר שלום

המכללה לחינוך

2003

יאנוש קורצאק

תרגום: מוחמד חוראני

המכללה לחינוך ע"ש דוד ילין

1991

חשבונאות למנהלים

יאיר אהרני

המכללה למנהל

1987

דש קר

יוסף באו

המנורה

1971

נפתולי אשה

יעקב אליאב

המנורה

1968