נמצא ב רשימת הספרים שלנו הוסף למעודפים או שתף


מסודר על פי » שנת הוצאה » לפי » 2019 - 0000

שם הספר סדר לפי א' - ת' סדר לפי ת' - א'

שם המחבר סדר לפי א' - ת' סדר לפי ת' - א'

הוצאה לאור סדר לפי א' - ת' סדר לפי ת' - א'

שנת הוצאה סדר לפי הישן ביותר סדר לפי החדש ביותר

האוצר הגנוז

ז'ול וורן

שלמה שרברק

1963

תפוח היער

א.ל. יגולניצר

מחברות לספרות

1963

פונדק הרוחות

נתן אלתרמן

עמיקם

1963

שימיני כחותם

רבינדרנת טגור

יבנה

1963

אביב בין הרים

אסתר שאקי-ארזי

מחברות לספרות

1963

דוגית האור

גרשון ריבלין

קרית ספר

1963

מראות

חנה אליחי

מחברות לספרות

1963

במעגל

ש. הרצברג

מחברות לספרות

1963

עיר הסתרים

אברהם סוצקבר

עם עובד

1963

השמש לא עמד דום

מרגרט לארקין

מערכות

1963

נדנדות פח

ישראל אלירז

ספרית פועלים

1963

תורת המלחמה בארצות המקרא

יגאל ידין

החברה הבינלאומית

1963

לאש ולמגן

ערך : גרשון ריבלין

מערכות

1963

המעש

ג'ראלד פראנק

רשפים

1963

תולדות תנועת הפועלים בארץ ישראל

צבי אבן-שושן

עם עובד

1963

היסטוריה של הבית השני

פרופ' יוסף קלוזנר

אחיאסף

1963

יומן בורמה

דוד הכהן

עם עובד

1963

מסע יפאן

דן זקס

עדה

1963

מסע לארץ הנגב

רנה הברון

הקיבוץ המאוחד

1963

שרידי חרב

אפרים דקל

משרד הבטחון

1963

ראשונים לשמירה ולהגנה

יהודה סלוצקי

מערכות

1963

באחד האמשים

אפרים קישון

נ. טברסקי

1963

אין פרפרים פה

כותבים שונים

מורשת

1963

מרד הנצורים

ישראל גוטמן

ספרית פועלים

1963

השואה והמשפט

חיים ברלס

אנציקלופדיה של גלויות

1963

הרפתקאות ששון וגיורא

חיים שמחה נחמני

יהושע צ'ציק

1963

משלי עמים

חיים יפת

תרבות וחינוך

1963

מול הר קניה

ג'ומו קניאטה

עם הספר

1963

מדעית לנער

מ. מזרחי

1963

Decorative Art

Longacre Press

1963

סיפורים עבריים מחיי הערבים

יוסף אריכא

עם הספר

1963

מות הזקן

אברהם ב. יהושע

הקיבוץ המאוחד

1963

סיפורים יפאניים בני זמננו

אהרן אמיר, עורך

עם הספר

1963

סיפורים אפריקאיים בני זמננו

אהרן אמיר, עורך

עם הספר

1963

המוקיון

היינריך בל

מסדה

1963

גרדומים בקהיר

יוסף נדבה

אחיאסף

1963

במו ידיך

שולמית הרטל

קרני

1963

מלים למנגינות

חיים חפר

עמיקם

1963

לאש ולמגן

גרשון ריבלין

מערכות

1963

מבחר שירת יידיש

משה בסוק

הקיבוץ המאוחד

1963