נמצא ב רשימת הספרים שלנו הוסף למעודפים או שתף


מסודר על פי » שנת הוצאה » לפי » 2021 - 0000

שם הספר סדר לפי א' - ת' סדר לפי ת' - א'

שם המחבר סדר לפי א' - ת' סדר לפי ת' - א'

הוצאה לאור סדר לפי א' - ת' סדר לפי ת' - א'

שנת הוצאה סדר לפי הישן ביותר סדר לפי החדש ביותר

על פרשת דרכים חלק ראשון

אחד העם

יודישר פרלאג

1930

מסתרי האגדה

מנדל וואהלמן

1930

על פרשת דרכים חלק שני

אחד העם

יודישר פרלאג

1930

האינקביזיציה

א.ז.רבינוביץ

אחדות

1930

צחוק מהול בדמעות

פנחס הלוי איש הורוויץ

הורוויץ אמסטרדם

1930

דברי פועלות

ההסתדרות הכללית של העובדים בא"י

1930

ארתור גימס בלפור

י. יערי-פולסקין

חולמים ולוחמים

1930

פרקים לתולדות הרעיון הציוני

הנס כהן

הועד הפועל של ברית הנוער

1929

נדודי עמשי השומר

יעקב רבינוביץ

מצפה

1929

אחרונים

י.ד.ברקוביץ

דביר

1929

אפלטון

יוסף קלוזנר

ספריה פילוסופית

1929

כל כתבי דוד פרישמאן ספורים חלק שלישי

דוד פרישמאן

ורשה ניו יורק

1929

ילקוט אחדות העבודה

הוצאת ציונות סוציאלית של פועלי ארץ ישראל

1929

Histotischer Schul Atlas

F W Pubgers

Velhage & Klafing

1929

מלחמת העמים ספר ראשון

מרדכי בן הלל הכהן

מצפה

1929

ווידערקלאנגאן און ווידערשפרוכן

א.קאראלניק

אחיספר

1928

בבית המרפא

דוד פוגל

מצפה

1928

אורח ישראל

ש. בוגייסקי

בלוך

1928

אוצר השירה והמליצה

י.ח. טביוב

דביר

1928

שירי משה בן יעקב אבן עזרא

ביאליק רבניצקי

דביר

1928

אנקראון על קטב העצבון

אורי צבי גרינברג

דבר

1928

תרגום וילהלם טל לפרידריך שלר

תרגום: ח.נ. ביאליק

חובבי השירה העברית

1928

גמרא למתחילים

באור יעקב גאלדמאן

סטאר היברו בוק קאמפאני

1927

ספר המחזות

משה חיים לוצאטו

דביר

1927

תיאודור הרצל

מ. לוריה

משמרת חדשה

1927

כל כתבי י ח ברנר כרך ששי

שטיבל ארץ ישראל

1927

העין

אריה פיגנבאום

הסתדרות הנשים הציוניות באמריקה הדסה

1927

ציון ספר ראשון

החברה הארץ ישראלית להיסטוריה ואתנוגרפיה

1926

כל ארץ ישראל

עורך : ישעיהו פבזנר

מסחר ותעשיה

1926

שירי שלמה אבן גבירול שירי קודש

שלמה אבן גבירול

דביר

1925

הראשון למאי

ד.קלעי

הוצאת ספרים על שם זאב ברזילי

1925

ספר המעשיות

מרדכי בן יחזקאל

דביר

1925

השדה כרך ו

חבר בעלי מקצוע

1925

שכיות המקרא

ליקט וסידר מ. סולוביטשיק

דביר מקרא ברלין

1925

מחקרים ונסיונות כרך ראשון

פ. לחובר

שטיבל

1924

קרעים

יעקב קלצקין

דביר

1924

שירי שלמה אבן גבירול שירי חול

שלמה אבן גבירול

דביר

1924

חזיונות

ז. שניאור

הספר ברלין

1924

השדה כרך ה

חבר בעלי מקצוע

1924

התקופה כרכים שונים

אברהם יוסף שטיבל

1924