נמצא ב עיירות הפיתוח


מחבר : צבי צמרת


מצב הספר : טוב


כריכה : קשה


הוצאה : יד יצחק בן צבי


שנת הוצאה : 2009


נמצא בקטגוריית : מדעי החברה » סוציולוגיה


תיאור הספר :

קובץ זה דן בכל היישובים שבראשית דרכם נכללו בקטגוריה של "עיירות פיתוח". זהו ספר ראשון מסוגו הן בהיקף הנושאים הנסקרים בו, הן במגוון הסוגיות הנידונות בו והן בטווח הזמן שהוא מקיף. כיוון שמרבית ערי הפיתוח הוקמו באזורי הגבול של ישראל, עולה בספר שאלת הפער הכלכלי-חברתי בין הפריפריה לבין המרכז, ובתוך הפריפריה עצמה בין יישובים מבוססים ובין יישובים עניים. האם הפער הינו תוצר של תפיסות תכנון והתיישבות? האם הפער נבע ממשאבים מוגבלים ומנסיבות שהזמן גרמן או שמקורו בעמדות חברתיות, פוליטיות ותרבותיות? מה היה משקלה של המדיניות הממשלתית בתחום הכלכלי ובתחום החברתי כפי שהיא באה לידי ביטוי בסוגיית ההשקעות הערי הפיתוח? ואיזו השפעה הייתה לאופיים של ממשלות ישראל ושל המנהיגים המקומיים ולדרך התנהלותם? יתר על כן, חלק מן היישובים הללו התפתחו והתרחבו וברבות הימים זכו למעמד פורמלי שם ערים וחלק גם היו לערים מבוססות. כיצד להסביר את היחלצותן של ערים אלה מן המעמד השולי בעוד אחרות מדשדשות מאחור? ולבסוף, אילו התפתחויות ייחודיות התרחשו בערי הפיתוח במהלך השנים בתחומי החינוך והתרבות: בתי הספר, המוסיקה, הספרות, התרבות הדתית והמיסטית, הפולקלור הישראלי ועוד, ומהי תרומתן הייחודית לחברה הישראלית?

עיירות הפיתוח

מחיר: 50.00 ₪

אזל מהמלאי