נמצא ב  תקנון האתר


תקנון

 

1.    כללי

 

 

 1.1. אתר "ספרים בחצר" הינו אתר אינטרנט שמטרתו חשיפה לציבור המתעניין ומחפש ספרים משומשים. "ספרים בחצר" מפרסמת באתר האינטרנט את מלאי הספרים שברשותה וניתן לרכוש ספרים משומשים הנמצאים והמפורסמים במאגר הספרים.

 1.2. תנאי השימוש והרכישה המפורטים בתקנון זה מהווים את זכויותיך וחובותיך בעת הזמנת ספרים ב"ספרים בחצר".

 1.3. "ספרים בחצר" פועלת להסיר ממלאי הספרים שברשותה ספרים שנמכרו. אם וככל שבגין שגגה מצוין באתר ספר שאינו נמצא במלאי, "ספרים בחצר" לא תהיה חייבת לספק לך את הספר/ים שהזמנת.

 

 2.    מכירה

 2.1. "ספרים בחצר" תספק לך את הספרים שהזמנת באתר, לאחר שהספר שהזמנת מצוי במלאי שבידי "ספרים בחצר", ולאחר ששלמת באמצעות כרטיס אשראי תקף במערכת הסליקה PELECARD, והתקבל אישור התשלום מחברת הסליקה.

2.2. אם וככל ש חויבת על ידי חברת הסליקה בגין עסקה שלא בוצעה, הנך מתבקש להודיע לנו באמצעות האינטרנט והטלפון, ואנו נדאג לזיכוי מתאים.

 2.3. הספרים שיסופקו באמצעות הדואר יישלחו אליך על פי הכתובת המלאה שהזנת את הזמנתך, ובהתאם לזמן האספקה הנהוג בדואר ישראל ולא פחות מ-4-21 ימי עסקים. יודגש בזאת, כי זמני האספקה של המוצרים אינם ניתנים לבקרה על ידי "ספרים בחצר" ואינם בשליטתה והנך מצהיר, כי לא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה נגד "ספרים בחצר" עקב השיבושים כאמור.

 

 3.    אמצעי תשלום

 3.1.  באפשרותך לשלם באמצעות כרטיס אשראי אשר הוא תקף וניתן לסליקה על ידי PELECARD . ויודגש כי הזמנה באמצעות PELECARD מותרת רק למי שהינו מעל גיל 18.

3.2.   במידה ובחרת שלא לשלם באמצעות כרטיס האשראי ויצרת קשר טלפוני עמנו על מנת להשלים את תהליך הרכישה, זמן האספקה יחושב רק מרגע סיום בירור הפרטים הרלבנטיים על ידי מרכז ההזמנות שלנו ולא משליחת ההודעה למרכז ההזמנות על ידי הלקוח. בפרק הזמן בין שיגור ההזמנה לבין יצירת הקשר הטלפוני עם מרכז ההזמנות, ייתכן כי הספר המבוקש יאזל מהמלאי או עלול להתברר כי ולא יהיה ניתן להשלים את העסקה מסיבה אחרת כלשהי. במקרה כזה, לא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה כנגד "ספרים בחצר".

 3.3.   רישום פרטים אישיים כוזבים מהווים עבירה פלילית, נגד מגישי פרטים כוזבים ביודעין ינקטו צעדים משפטיים.

 

4.      מחירים ותנאי תשלום

 

 4.1.   המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ, לא כוללים משלוח,  אלא אם כן צוין אחרת.

 4.2.    "ספרים בחצר" רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה שביצעת הוא המחיר שהיה רשום ואשר נקלט בעת השלמת תהליך ההזמנה.

 

5.      אחריות

 

 5.1.   "ספרים בחצר" תצא ידי חובתה כלפיך, עם מסירת הספרים שנרשמו בהזמנה שהתקבלה אצלה למשלוח בדואר ישראל. "ספרים בחצר" לא תישא באחריות כלפיך בגין תקלות או שיבושים במשלוח, ובלבד שציינה על גבי החבילה את פרטיך וכתובתך כפי שנרשמו בהזמנה.

 

 5.2.   מעצם היותם של הספרים המסופקים על ידי "ספרים בחצר" ספרים משומשים, "ספרים בחצר" לא תישא באחריות לטיב הספרים. עם זאת יודגש, כי "ספרים בחצר" עושה מאמצים רבים לספק ספרים במצב טוב לשביעות רצון לקוחותיה.

 5.3.   "ספרים בחצר" לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם לך בשל איחורים באספקה, או כתוצאה מכך שהספרים הגיעו ליעדם פגומים.

 5.4.   "ספרים בחצר" רשאית לשלח אליך דואר אלקטרוני שיכלול מידע על שירותיה, מבצעים, חידושים באתר וכיו"ב, לאחר שתקבל ממך אישור. אם במועד כלשהו תבקש כי שמך ימחק ממאגר המידע אנא הודע לנו על כך. 

 5.5.   המשתמש מצהיר בזאת, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד  "ספרים בחצר" ו/או מי מטעמה עקב מצבם של הספרים, פגיעות, תקלות ו/או שיבושים במחשב ו/או במועד הגעת הספרים לביתו.

5.6.   המשתמש מצהיר כי הזמנת הספרים נעשתה לאחר על פי בחירתו ורצונו וידוע לו כי הספרים הם ספרים משומשים.

 5.7.   "ספרים בחצר" לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת הספרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות או השבתות בשירותי דואר ישראל, תקלות במערכת במחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, פעולות איבה ו/או כוח עליון (מלחמה, רעידת אדמה, מזג אוויר וכיו"ב), אירועים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה ו/או בקיום מועדי האספקה. במקרים אלה תהיה רשאית "ספרים בחצר" להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה ולבטל את החיוב בגין העסקה.

 

 6.      פתרון מחלוקות

 6.1.   הצדדים מסכימים לנסות להגיע להסכמות בהדברות ישירה בכל מחלוקת שתתעורר בין הצדדים בקשר עם פירושו או ביצועו של תקנון זה ו/או כל סכסוך או מחלוקת כנגד "ספרים בחצר".

 6.2.   לא הגיעו הצדדים להסכמות, יימסר הסכסוך לפי דרישת אחד הצדדים להכרעת בורר שיתמנה בין הצדדים לסכסוך. לא הגיעו הצדדים לסכסוך לכלל הסכמה בדבר זהות הבורר, בתוך 14 ימים מעת שדרש זאת מי מהצדדים, יתמנה הבורר, לבקשת מי מהצדדים, על-ידי לשכת עורכי הדין.

 6.3.   הבורר לא יהיה כפוף לדין המהותי ולא יהיה כפוף לסדרי הדין ודיני הראיות.

 6.4.   סעיף זה מהווה הסכם בוררות תקף כמשמעותו בחוק הבוררות תשכ"ח 1968.

 6.5.   סמכות השיפוט המקומית נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז הצפון במדינת ישראל.

 

 7.      שונות

 

 7.1.   האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים. הניסוח בלשון זכר הינו לצרכי נוחות בלבד.

7.2.   לבירורים ולשאלות ניתן לפנות ל"ספרים בחצר"  באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת: info@dotbooks.co.il או בטלפון 052-5652662 ו/או על פי כתובתנו : "ספרים בחצר" קיבוץ כפר גלעדי 12210.